بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 498,597,913,249 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,671,298 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,671,298 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,698,238 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 186,650

صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/22

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها