بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 570,320,068,648 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,312,789 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,312,789 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,333,958 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 246,594

صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/22

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها