بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/28
کل خالص ارزش دارائی ها 633,035,181,750 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,088,835 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,088,835 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,126,078 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 204,943

صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/22

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها