اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/05
کل خالص ارزش دارائی ها 1,888,989,057,420 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,223,197 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,223,197 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,326,625 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 261,517

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/22

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان