بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ 1396/03/16 راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد: